Anunţuri

25/05/2018

[GDPR] Informații legate de datele și informațiile pe care le colectează, procesează și prelucrează PENSIUNEA VEVERITA. Vezi aici ...



Servicii

>>

POLITICA DE SECURITATE SI CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VEVESTAR TOUR SRL, persoana juridica romana, cu sediul Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, având cod de identificare fiscală RO 29925110, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J18/140/2012, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentanţ Maria Mariana Somnea, recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea si securitatea datelor cu caracter personal.

Politica de confidenţialitate si securitate a datelor cu caracter personal, implementata de VEVESTAR TOUR SRL se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să ni le furnizaţi, cu scopul de a beneficia de serviciile furnizate de subscrisa.

VEVESTAR TOUR SRL garanteaza pastrarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor sai si se angajeaza sa trateze cu maxima atentie si respect informatiile personale ale acestora.

Prin "date personale" ne referim la datele unice, individuale, referitoare la: nume si prenume, adresa postala, cod numeric personal, email, numar de telefon, numar de fax, serie si numar BI/CI, imagine si voce .

Orice persoana care beneficiaza de serviciile oferite de VEVESTAR TOUR SRL si care ofera in mod voluntar date cu caracter personal operatorului, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

 • datele personale sa poata fi prelucrate in vederea prestarii serviciilor operatorului;
 • sa primeasca, din partea operatorului, prin email, buletine informative/oferte comerciale, etc;
 • datele personale sa poata fi prelucrate de catre operator, in vederea asigurarii securitatii persoanelor, bunurilor acestora, spatiului operatorului precum si bunurilor acestuia.

VEVESTAR TOUR SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente. VEVESTAR TOUR SRL nu va inchiria sau vinde baza de date unor terte parti.

VEVESTAR TOUR SRL procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de clientii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

Punem in vederea clientilor nostri ca beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat, dreptul de a solicita portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa ANSPDCP si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: pensiuneaveverita@yahoo.com fie prin posta, la adresa: Targu Jiu, Judet Gorj, str. Unirii, nr. 3.

VEVESTAR TOUR SRL se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clientii se pot adresa ANSPDCP, in cazul in care, in termenul mai sus indicat, VEVESTAR TOUR SRL nu a raspuns solicitarii clientului, privind incalcarea drepturilor mai sus rubricate.

VEVESTAR TOUR SRL informeaza clientii asupra faptului ca, desi ia toate masurile necesare pentru a proteja informatiile personale aflate in custodia si sub controlul sau, este necesar ca acestia sa inteleaga ca societatea nu poate garanta ca informatiile personale nu vor fi dezvaluite niciodata sau accesate intr-un mod inadecvat cu prezenta Politica.

VEVESTAR TOUR SRL implementeaza diferite masuri in efortul de a mentine confidentialitatea tuturor datelor personale aflate in custodia si sub controlul sau, inclusiv prin acordarea accesului la aceste informatii doar personalului si furnizorilor autorizati de servicii care au nevoie de aceste informatii in procesele descrise mai sus in prezenta Politica.

Deasemenea, VEVESTAR TOUR SRL aduce la cunostinta clientilor sai faptul ca, in efortul de a preveni accesul, utilizarea, modificarea sau dezvaluirea neautorizata a informatiilor personale aflate in custodia si sub controlul sau, foloseste masuri de protectie administrativa, tehnica si fizica a datelor cu caracter personal colectate.

Prezenta politica de securitate si confidentialitate a datelor personale colectate si procesate de VEVESTAR TOUR SRL se completeaza cu nota de informare asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, si cu acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, exprimat de clienti.

>>

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Identificarea operatorului
 • VEVESTAR TOUR SRL, persoana juridica romana, cu sediul Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, având cod de identificare fiscală RO 29925110, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J18/140/2012, e-mail pensiuneaveverita@yahoo.com, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale.

  Prezenta nota de informare se completeaza cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul VEVESTAR TOUR SRL si cu dispozitiile legale in vigoare. Prezenta nota de informare poate fi revizuita de VEVESTAR TOUR SRL, la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile clientilor, din punct de vedere al prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal. Clientii vor fi anuntati in mod corespunzator, daca apar astfel de modificari.

 • Scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal
 • VEVESTAR TOUR SRL colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dvs. cu caracter personal, in scopul:

  • prestarii serviciilor hoteliere si alte facilitati de cazare similare; prestarii serviciilor de organizari evenimente, in incinta punctului de lucru al societatii, unde societatea are autorizata activitatea de cazare si restaurante (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de eveniment semnate de clienti);
  • prestarii serviciilor de inchiriere bunuri imobile (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de inchiriere semnate cu clientii, sau semnate de operator cu terte persoane, proprietari ai spatiilor inchiriate de operator);
  • organizarii de concursuri;
  • activitatii de marketing direct;
  • asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta punctului de lucru apartinand VEVSTAR TOUR SRL;

 • Datele cu caracter personal prelucrate
 • VEVESTAR TOUR SRL colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu haracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/ imaginea, vocea. fax,

 • Caracterul furnizarii datelor
 • Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie,), precum si cele preluate si prelucrate in vederea monitorizarii accesului persoanelor si securitatii acestora, precum si a spatiilor si bunurilor operatorului (de ex: imaginea, vocea.), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.

  Clientul înţelege şi este de harac că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către VEVESTAR TOUR SRL. Mai exact, în momentul în care VEVESTAR TOUR SRL primeşte cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări, VEVESTAR TOUR SRL este îndreptăţita să înceteze a mai presta serviciul.

  Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de subscrisa.

 • Destinatarul datelor cu caracter personal
 • Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi utilizate in principal de VEVESTAR TOUR SRL, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

  • Autoritatilor competente – in scopul indeplinirii unor obligatii legale;
  • Unor terti contractati de VEVESTAR TOUR SRL – in scopul indeplinirii intereselor legitime ale operaorultui;
  • Societatilor de paza si protectie cu care VEVESTR TOUR SRL are semnate contracte de prestari servicii de paza si protectie in incinta locatiei apartinand operatorului;

 • Perioada pastrarii datelor
 • Datele dvs prelucrate de VEVESTAR TOUR SRL, in vederea prestarii serviciilor furnizate, vor fi pastrate in intervalul de timp in care dvs. veti beneficia de serviciile furnizate de operator, precum si o perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare. In ceea ce priveste imaginile video preluate, acestea sunt pastrate de VEVESTAR TOUR SRL pe o perioada de maxim 30 de zile de la data preluarii.

 • Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate
 • VEVESTAR TOUR SRL ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate. Datele personale preluate, prelucrate si arhivate in format fizic, vor fi utilizate doar de personalul operatorului. Datele personale preluate, prelucrate si arhivate in format electronic, de exemplu imaginile video si voce preluate de sistemele de supraveghere sunt accesibile doar sefilor de magazine si reprezentantului societatii care asigura mentenanta sistemelor de supraveghere. Sistemele de supraveghere sunt protejate prin acces cu parola DVR. In ciuda acestor precautii, VEVESTAR TOUR SRL nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dvs. cu caracter personal.

 • Drepturi
 • Conform dispozitiilor legale in vigoare, VEVESTAR TOUR SRL va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de a obtine, de la VEVSTAR TOUR SRL, o confirmare ca prelucreaza datele dvs. cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;
  • Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);
  • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
  • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
  • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, in scop publicitar;
  • Dreptul de a depune plangere la ANSPDCP;
  • Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de VEVESTAR TOUR SRL, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
  • Dreptul de a vă adresa justiţiei.
  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: pensiuneaveverita@yahoo.com, fie prin posta, la adresa: Targu Jiu, Judet Gorj, str. Unirii, nr. 3. VEVESTAR TOUR SRL se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clientii se pot adresa ANSPDCP, in cazul in care, in termenul mai sus indicat, VEVESTAR TOUR SPRL nu a raspuns solicitarii clientului, privind incalcarea drepturilor mai sus rubricate.

 • Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal
 • Datele dumneavoastră personale, colectate, prelucrate si arhivate de VEVESTAR TOUR SRL, nu vor fi transferate in strainatate. Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.